header.jpg

Pedagog i psycholog szkolny

Być Odpowiedzialnym

wp 20151203 003

W grudniu uczniowie klas II uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Panią Psycholog Marzenę Figura z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim. „Zawarte w warsztacie treści poruszają problematykę szkód, jakie może powodować picie alkoholu przez dziewczęta w czasie ciąży –od poznania ogólnych zagrożeń dla rozwoju dziecka w okresie prenatalnym, do prezentacji definicji, objawów i skutków Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS.”

Gala Wolontariusza Roku 2015

wp 20151207 003

Dnia 7 grudnia 2015 roku w Sali Konferencyjnej Zakładów Farmaceutycznych Polpharma odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody „Wolontariusza Roku 2015” oraz „Wolontariusza Powiatu Starogardzkiego2015”. Nasz uczennica klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych Klaudia Hasse otrzymała tytuł „Ciekawa Osobowość Wolontariacka” - nominowana przez Stowarzyszenie „Można Inaczej”. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Psycholog Magdalena Myszka

W listopadzie uzależnieniom mówimy NIE!

wp 20151120 005

W listopadzie uczniowie klas II mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez Panie Pedagog Kamilę Specht-Iwańska oraz Emilię Osowską „Uzależnieniom mówimy NIE”. „Tematyka poruszana podczas spotkań ma charakter psychoedukacyjny, dotyczy szkodliwości picia alkoholu oraz zażywania narkotyków. Uczniowie uczą się jak skutecznie odmawiać picia i brania, nabywają umiejętności, jak żyć w sposób zdrowy i bezpieczny.”

Zajęcia z cyberprzemocy w klasach I

cyber

Październik jak co roku w Naszej szkole poświęcony jest tematyce cyberprzemocy. Zajęcia prowadzone przez Psychologa i Pedagoga odbyły się we wszystkich klasach I. Dodatkowo uczniowie mogli zapoznać się z wieloma przydatnymi informacjami dzięki udostępnionej gazetce przy gabinecie Pedagoga oraz strefie ucznia, na stronie internetowej szkoły.

Psycholog Magdalena Myszka

"LEKCJE PRAWA"

prawo

Dania 15 kwietnia w Naszej Szkole odbyły się „Lekcje Prawa”. Wszystkie klasy I miały spotkania z paniami prawnik Katarzyną Karpińska oraz Łucją Konczerewicz.

„Stop Przemocy”

stop przemocy
W marcu w Naszej szkole poruszaliśmy  trudny temat przemocy! Warsztaty we wszystkich klasach II prowadziły Pani pedagog i psycholog. Natomiast w dwóch klasach III gościły Panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim z zajęciami „Porozumiewanie bez przemocy”. 

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

zab

W grudniu uczniowie klas II mieli okazje do spotkań z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Tematem warsztatów były zaburzenia odżywiania.

Doradca zawodowy

mgr Robert Prabucki

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2018/2019:

PONIEDZIAŁEK  8.00 - 12.00

WTOREK 9.00 - 15.00

ŚRODA 9.00 - 13.00

CZWARTEK  9.00 - 13.00

PIĄTEK -11.00 - 15.00

 

            Doradca zawodowy przyjmuje w gabinecie nr 12i

 Zapraszam do kontaktu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NOWE MATERIAŁY
W STREFIE RODZICA I UCZNIA

stopdopalaczom

Zapraszamy do lektury nowych materiałów informacyjnych dotyczących problemów z uzależnieniem od dopalaczy, ich szkodliwością i zagrożeniami jakie one ze sobą niosą.

Uczniowie Technikum w Owidzu mówią
Stop przemocy rówieśniczej.

stop

Na przełomie listopada i grudnia prowadzone były warsztaty z uczniami klas II dotyczące przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Zajęcia prowadziła psycholog szkolna pani Magdalena Myszka, wychowawcy chętnie włączyli się w działania mające na celu profilaktykę przemocy.

RODZICE
ZAPRASZAMY DO CZYTANIA

Nowe materiały dla rodziców dotyczące uzależnień w zakładce Strefa Rodzica,
sekcji Pedagog i psycholog.

uz

przejdź do zakładki

WARSZTATY

W najbliższych miesiącach uczniowie klas I i IV wezmą udział w zajęciach warsztatowych, które przeprowadzą panie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim.

 

CYBERPRZEMOC  

Zapraszamy uczniów oraz rodziców do zapoznania się z materiałami dotyczącymi zjawiska cyberprzemocy. W Strefie rodzica w menu Pedagog i psycholog znajduje się artykuł, a w linku poniżej znajduje się ulotka dotycząca tego problemu. Zachęcamy do lektury.

 

[issuu viewmode=presentation layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml documentid=130107162023-b7dbfeac1a4d4a88985312dcd76629b5 docname=stop-cyberprzemocy-ulotka-aktualizacja username=ryszardkaiser loadinginfotext=Stop%20cyberprzemocy-%20ulotka  tag=cyberprzemoc width=200 height=120 unit=px]

Spektakle profilaktyczne grupy PaT Pelplin

img 0090


Dnia 16 listopada w ZSP w Owidzu oraz I LO w Starogardzie Gdańskim odbyły się spektakle profilaktyczne grupy PaT Pelplin. W takcie trzech spotkań trwających po 45 minut zostały przedstawione dwa krótkie spektakle profilaktyczne „Moja Victoria” (scenariusz i reżyseria: Kornelia Weroniecka) oraz „Eleferia” (scenariusz i reżyseria : Mikołaj Gajda).

 

BEZ TABU I TAJEMNIC

 

PROGRAM ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

DLA UCZNIÓW SZKÓŁY PONADGIMNAZJALNEJ

 

Kilka słów wstępu

Jednym z zadań współczesnej szkoły jest stworzenie młodym ludziom sprzyjających warunków do poznania, nie tylko otaczającej ich rzeczywistości, ale przede wszystkim, samego siebie. W toku realizacji tematyki przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie kształtuje się m.in. indywidualny system wartości i postaw społecznych młodych ludzi. Dobra znajomość własnej osoby jest pierwszym krokiem do tworzenia satysfakcjonujących i dojrzałych związków, a w konsekwencji szczęśliwej rodziny.

Do zadań współczesnej szkoły, także tej, w której pracuję, należy m.in. także wspieranie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowanie dojrzałych i odpowiedzialnych osobowości oraz, albo przede wszystkim, podnoszenie i podkreślanie roli rodziny.

Można, bowiem odnieść wrażenie, że w otaczającej rzeczywistości wartością pożądaną i najważniejszą są pieniądze, zapewniające dostatek i dobrobyt. Niepokojące wydają się wyniki badań CBOS przeprowadzone wśród Polaków w 2006 roku potwierdzają tą tendencję. Badani wskazali, że do szczęśliwego życia niezbędne są dla nich przede wszystkim pieniądze. Rodzina czy zgoda, miłość i zaufanie to elementy niezbędne do udanego życia dla zaledwie co trzeciego Polaka.

Z drugiej strony trudno oprzeć się wrażeniu, że zwiększa się ilość osób rozwiedzionych i samotnych. Wydaje się, że to efekt wysiłku, czasu oraz pieniędzy włożonych w zdobycie pozycji zawodowej czy pogonią za sukcesem, kosztem życia rodzinnego.

Pocieszające wydają się w tej sytuacji wyniki najnowszych badań z zakresu psychologii społecznej pokazujące, że rzeczywiście osoby ubogie są bardzo nieszczęśliwe. Natomiast to, co ciekawe i zaskakujące, to fakt, iż bogactwo wcale nie gwarantuje dużo szczęścia. Niezaspokojenie pewnych podstawowych potrzeb czyni, bowiem ludzi nieszczęśliwymi, po ich zaspokojeniu natomiast (pożywienie, schronienie, bezpieczeństwo, więzi społeczne), dalsze przyrosty dochodu w zaledwie niewielkim stopniu zmieniają poziom szczęścia.

Uzasadnione wydaje się, więc pokazanie młodym ludziom całej gamy możliwości wyborów wraz z przepisanymi im konsekwencjami. Każdy młody człowiek powinien mieć autonomię w zakresie podejmowanych przez siebie decyzji. Zadaniem szkoły jest przygotowanie ludzi dojrzałych, gotowych do ponoszenia odpowiedzialności.

Realizowane przeze mnie treści programowe uświadomią młodym ludziom rolę rodziny oraz przygotują do pełnienia ról partnerskich, małżeńskich czy rodzicielskich. Zależy mi na wspieraniu młodych ludzi w kształtowaniu i rozwijaniu dojrzałości w sferze fizycznej, społecznej, psychicznej i emocjonalnej.

 

Założenia ogólne programu

 

Program powstał w wyniku kilkuletniej diagnozy potrzeb młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu. Skierowany jest do uczniów klas I- III szkół ponadgimnazjalnych. Treści nauczania są zgodne z podstawą programową przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Program wychodzi naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Celem wychowania do życia w rodzinie jest ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

Program 14 zajęć (w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców) obejmuje wiedzę z zakresu nauk o rodzinie oraz rozwoju psychosekaulnego człowieka.

Wychowanie do życia w rodzinie jest przedmiotem obowiązkowym. Nieuczestniczenie w zajęciach jest możliwe w sytuacji złożenia u dyrektora szkoły rezygnacji z udziału w zajęciach (w przypadku uczniów niepełnoletnich deklarację składają rodzice).


TEMATY LEKCJI


TREŚCI NAUCZANIA PRZEMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

DLA KLASY I

Ciekawe problemy, ważne pytania- zapoznanie uczestników z tematyką spotkań

Kim jestem? Dokąd zmierzam? Czyli o samopoznaniu i celach w życiu

Slang- słownictwo dotyczące seksualności człowieka

Podobieństwa czy przeciwieństwa, czyli o tym, jak ludzie dobierają się w pary?

Istota, rodzaje i etapy miłości

Fakty i mity na temat seksualności człowieka- guiz

Postawy młodzieży wobec inicjacji seksualnej

Pierwsza wizyta u ginekologa

Pigułka gwałtu- jak zadbać o swoje bezpieczeństwo

Styl życia matki a zagrożenia życia płodowego dziecka

Wpadka- projekcja filmu z serii „Nie zamykaj oczu”.

Pornografia- wyzwolenie czy zniewolenie

Anatomia i fizjologia żeńskich narządów płciowych

Anatomia i fizjologia męskich narządów płciowych

 

TREŚCI NAUCZANIA PRZEMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

DLA KLASY II

Ciekawe problemy, ważne pytania- czyli zapoznanie uczestników z tematyką zajęć

Podobieństwa czy przeciwieństwa, czyli o tym, jak ludzie dobierają się w pary?

Skuteczna komunikacja w związku partnerskim

Młodzież a środki psychoaktywne. Projekcja filmu z serii „Nie zamykaj oczu. Piłem, brałem”

Antykoncepcja i naturalne metody planowania rodziny (2 godziny lekcyjne)

Rozwój psychoseksualny człowieka

Tożsamość mężczyzny we współczesnym świecie- przygotowanie do roli ojca

Wyprawa po moc, czyli o początkach przemocy w rodzinie

Zagrożenia życia rodzinnego- alkoholizm

Homoseksualność w hetero -normatywnej rzeczywistości

Prawa sekaulne człowieka

Wyznaczniki płodności

Aborcja- aspekt prawny, medyczny i etyczny. Debata.

ABC wiedz o HIV i AIDS

 

TREŚCI NAUCZANIA PRZEMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

DLA KLASY III

Ciekawe pomysły, ważne pytania- czyli zapoznanie uczestników z tematyką spotkań

Małżeństwo i rodzicielstwo w świetle prawa

Kryzys w rodzinie- separacja, rozwód

Od stereotypu do dyskryminacji

Kłótnia w związku, czyli jak konstruktywnie rozwiązywać problemy

Próba generalna- odpowiedzialne rodzicielstwo

Koszty rodzicielstwa

Przebieg i higiena ciąży

Bezdzietność

Depresja i inne trudności w okresie poporodowym

Normy zachowań seksualnych

Style przywiązania- czyli dlaczego boimy się bliskości w związku

Wielopłciowość

 

Role kobiet i mężczyzn a panujące stereotypy

Jesień życia- kształtowanie postawy empatii i akceptacji wobec osób starszych

 

 Autorka i realizatorka programu: mgr Marzena Sinicka (pedagożka, psycholożka, nauczycielka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, edukatorka seksualna)


Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Technikum im. gen. Józefa Hallera 13.09.2013 r.

 

Joomla templates by a4joomla