header.jpg

 

jedyne

 

Technik teleinformatyk jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych łączących umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji.teleinformatyk2

         Teleinformatyk przede wszystkim buduje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę. Do zadań technika teleinformatyka może należeć projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi. Urządzenia i systemy teleinformatyczne charakteryzują się dużym stopniem złożoności, nowoczesności i częstymi zmianami technologicznymi. Obsługa, budowa i projektowanie urządzeń oraz systemów teleinformatycznych wymaga od technika umiejętności analitycznego myślenia, podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz samodzielności i chęci samodoskonalenia się. Technik teleinformatyk powinien posiadać duże uzdolnienia informatyczne, matematyczne i techniczne.Uzyskasz następujące kwalifikacje:

- Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
- Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

Technicy teleinformatycy mogą wykonywać prace na stanowiskach:

- monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych,
- konserwatorów i serwisantów urz
ądzeń komputerowych i systemów
  teleinformatycznych,
- sprzedawców sprz
ętu i usług komputerowych,
- projektantów i administratorów sieci komputerowych,
-
techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów
  teleinformatycznych.

         Ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy. Istnieje potrzeba śledzenia nowych rozwiązań technicznych, które obejmują wszystkie obszary informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji. Zawód technika teleinformatyka stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie uważanym za perspektywiczny.

Absolwenci kierunku kształcenia technik teleinformatyk mogą znaleźć pracę w firmach:

  • korzystających z elektronicznej informacji,
  • świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki,
  • projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
  • w firmach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

teleinformatyk

Uczeń kierunku technik teleinformatyk podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • budowy lokalnych i rozległych sieci teleinformatycznych,
  • konfigurowania podłączenia do Internetu,
  • wykorzystania w pełni możliwości sprzętu sieciowego przewodowego i bezprzewodowego,
  • zabezpieczenia transmisji i zbiorów danych przed nieuprawnionym dostępem,
  • instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych i serwerowych
  • konfigurowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych.

Joomla templates by a4joomla