header.jpg

jedyne

 

Najbardziej poszukiwane zawody to:

pracownicy z wykształceniem technicznym w tym elektronicy i teleinformatycy.elektronik

         Technik elektronik, to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Zajmuje się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.

Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Do podjęcia pracy w tym zawodzie konieczne jest wykształcenie, zdobyte w trakcie 4 - letniego cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum.

Konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo - ruchowa.

Technik elektronik może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.

Absolwenci kierunku kształcenia technik elektronik mogą znaleźć pracę:

  • w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych;
  • w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego;
  • w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku;
  • w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki;
  • w specjalistycznych placówkach handlowych;
  • mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

elektronik2

         W Polsce najwyższe zapotrzebowanie na techników elektroników jest związane z nowymi inwestycjami firm z branży elektronicznej, lokowanymi najczęściej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Istnieje duże zapotrzebowanie na monterów elektroników w wielu krajach zjednoczonej Europy. Dla przykładu: w chwili otwarcia niemieckiego rynku pracy w 2011 roku, zaobserwowano duży wzrost zapotrzebowania na zawody niewymagające wyższego wykształcenia. Najbardziej poszukiwane zawody to: pracownicy z wykształceniem technicznym w tym elektronicy.

Niemiecki rynek pracy może przyjąć około 14 tys. mechaników i monterów urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik-elektronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;

- użytkowania urządzeń elektronicznych;

- naprawy urządzeń elektronicznych.

 

Joomla templates by a4joomla