header.jpg

 

goralogotyp

 

owidz

 

1. Informacje o projekcie w Technikum w Owidzu

2. Regulamin rekrutacji

3. Oświadczenie - Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

4. Oświadczenie - Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

5. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

6. Deklaracja uczestnictwa

 

 Nabór do projektu
 „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku!

Uczniowie czterech szkół prowadzonych przez Powiat Starogardzki mogą wziąć udział
w bezpłatnych kursach, płatnych stażach i praktykach oraz skorzystać z doradztwa zawodowego. Termin zgłoszeń mija 15 lutego 2020 roku.

 

 

Informacje o projekcie

 1. Projekt pt. „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim” jest realizowany przez Powiat Starogardzki
  z siedzibą w
  Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa
  3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej) i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki
  i rynku pracy.
 3. Projekt jest skierowany do 1 000 uczniów i 36 nauczycieli z: Zespołu Szkół Ekonomicznych
  w Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum im. Gen. J. Hallera w Owidzu oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie z 4 branż kluczowych, tj.:

1.     ICT i elektronika,

2.     Środowisko,

3.     Transport, logistyka i motoryzacja,

4.     Meblarstwo.

 

 1. Termin realizacji projektu: 01.10.2016 r.- 30.04.2021r.
 2. Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd., ul. Kościuszki 17, 83200 Starogard Gdański, pok. 310, tel. 58 767 35 79.
 3. W ramach projektu odbędą się:

1.     staże i praktyki zawodowe  (w tym: zakup odzieży roboczej, zakup ubezpieczenia, refundacje kosztów dojazdu, refundacje dla opiekunów praktykantów i stażystów
w zakładzie pracy),

2.     kursy i szkolenia dla uczniów,

3.     wyjazdy uczniów na uczelnie wyższe,

4.     zajęcia z doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) dla uczniów.

 

dollogotyp

 

Joomla templates by a4joomla