header2a.jpg

Godziny otwarcia biblioteki i internetowego centrum infomacji multimedialnej:

BIBLIOTEKA – MONIKA BURNICKA

Poniedziałek    7.30 – 9.30
Wtorek   7.30 – 10.30
Środa   -
Czwartek   7.30 – 9.30
Piątek   13.30 – 14.30   

BIBLIOTEKA – DANUTA STUBIŃSKA

Poniedziałek    10.00 –11.00                
Wtorek    10.00 – 11.00
Środa    7.30 – 8.50,  9.40 – 11.30,  13.05 – 14.55
Czwartek -
Piątek    7.30 – 10.40

1. Zbiory biblioteki liczą 15658 woluminy książek i broszur (najbardziej rozbudowane działy literatury naukowej : historia literatury, chemia, biologia, rolnictwo, gospodarstwo domowe i żywienie). Sukcesywnie uzupełniane o nowości są działy związane z kierunkami kształcenia : geodezja, turystyka, informatyka, hotelarstwo, elektronika.

2. Na zbiory audiowizualne składa się:
- 145 dokumentów elektronicznych z multimedialnymi programami edukacyjnymi i filmami.

3. Prenumerujemy czasopisma : Cogito, Przegląd Gastronomiczny, Akademia Kulinarna, Hotelarz, Pamięć.pl, Geodeta, Rynek Turystyczny, Psychologia w Szkole, Biblioteka w Szkole, Charaktery, Głos Pedagogiczny

Biblioteka w czerwcu 2012 zakończyła proces komputeryzacji w programie MOL. Od roku 2014 pracuje w programie MOL NET+

Dzięki temu czytelnik może otrzymać pełną informację o księgozbiorze wykorzystując warsztat informacyjny w postaci :
Katalogu alfabetycznego – wyszukiwanie wg hasła głównego,
Katalogu tytułowego- wg tytułu,
Katalogu UKD - systematyczny wg UKD,
Katalogu przedmiotowego - wg słów kluczowych Słownika haseł wzorcowych BN
Kartoteki zawartości czasopism
Czytelnicy mogą korzystać z katalogów OPAC w Internecie. Czytelnicy zalogowani posiadają dostęp do swojego konta i mają możliwość kontroli wypożyczeń oraz rezerwacji.

Ewidencja wypożyczeń i zwrotów prowadzona jest w formie elektronicznej za pomocą czytnika i kodów kreskowych.

Biblioteka zaprasza również do aktywnego uczestnictwa w organizowanych imprezach.

 

Poniedziałek                                                                                          Poniedziałek                                           9.00 – 12.00 

Wtorek                              7.30 – 9.30                                                     Wtorek                                                      8.00 – 13.00   

Środa                                 7.30 - 8.30                                                      Środa                                                10.00 - 14.00

Czwartek                           7.30 – 10.30                                                   Czwartek                                            8.00 – 12.00 

Piątek                                13.30 – 15.30   

Joomla templates by a4joomla