header2a.jpg

Oferta

 

NOWOŚĆ!

 

Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. kolo

Może pracować zarówno w małej, jak i dużej firmie, która prowadzi montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych. Może być to przemysł spożywczy, energetyczny, budownictwo, medycyna lub ochrona środowiska.

 

Uzyskasz następujące kwalifikacje:
- Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
- Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych


Gdzie znajdziesz pracę:
- halach produkcyjnych, zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym
- zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych
- punktach serwisowych i diagnostycznych,
- firmach bazujących na podzespołach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych.

 

 

Współpraca Technikum im. gen. J. Hallera w Owidzu
z firmami w ramach praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami kształcenia oraz uzyskania informacji
w jaki sposób nasza szkoła współpracuje z różnymi firmami województwa pomorskiego,
w celu zapoznania uczniów z przyszłym rynkiem pracy.

(Film autorstwa Rafała Petki - ucznia klasy III TOT)

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu, w oparciu o posiadaną bogatą bazę dydaktyczną, przygotowało ofertę edukacyjną dla absolwentów gimnazjów, którzy będą mogli u nas kształcić się w następujących specjalnościach:

Technik elektronik (4 lata)

Technik informatyk (4 lata)

Technik teleinformatyk (4 lata)

Technik żywienia i usług gastronomicznych (4 lata)

Technik hotelarstwa (4 lata)

Technik obsługi turystycznej (4 lata)

Technik geodeta (4 lata)

 Aby zalogować się w systemie rekrutacji elektronicznej kliknij na link:

https://starogard.edu.com.pl/Kandydat

Regulamin rekrutacji w wersjido pobrania

 Kandydatów do klas pierwszych naszej szkoły prosimy o wypełnienie
i dostarczenie kwestionariusza osobowego,
który można pobrać z naszej strony pod linkiem:

Kwestionariusz osobowy - pobierz (wersja pdf)

Kwestionariusz osobowy - pobierz (wersja doc)

lub wypełnić u nas na miejscu, w szkolnym punkcie rekrutacyjnym.

 

VI Powiatowe Targi Edukacyjne
Dzień Otwarty
Technikum im. gen. Józefa Hallera

skl

 

Dnia 21 marca 2014 roku (piątek) uczniowie oraz nauczyciele Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu wzięli udział w VI Powiatowych Targach Edukacyjnych, które odbyły się już tradycyjnie na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Był to również Dzień Otwarty naszej szkoły.

V Powiatowe Targi Edukacyjne
Dzień Otwarty
Technikum im. gen. Józefa Hallera

  DSC0883

Dnia 21 marca 2013 roku uczniowie oraz nauczyciele Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu wzięli udział w V Powiatowych Targach Edukacyjnych, które odbyły się na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Był to również Dzień Otwarty naszej szkoły.

OFERTA EDUKACYJNA
TECHNIKUM IM. GEN. JÓZEFA HALLERA

NA ROK SZKOLNY 2013/2014


[issuu viewmode=presentation layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml backgroundcolor=2A5083 showflipbtn=true documentid=130206222226-cf1febed7d57496898e6d9f8e2159eca docname=plakat username=ryszardkaiser loadinginfotext=OFERTA%20EDUKACYJNA%202013%2F2014 showhtmllink=false tag=plakat width=250 height=180 unit=px]


Zobacz również naszą prezentację na stronie www.szkolnictwo.pl

Nasza prezentacja w tym informatorze:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?

Wszystkie obiekty hotelarsko - gastronomiczne: hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, promy pasażerskie, pływające hotele, restauracje, bary, kawiarnie w regionie, w Polsce i w Europie.
Uzyskasz następujące kwalifikacje:

· Sporządzanie potraw i napojów

· Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?

· W biurach i organizacjach turystycznych w regionie, w kraju i w Europie.

· Prowadzenie własnego biura turystycznego jako organizator i/lub pośrednik w sprzedaży usług turystycznych.

Uzyskasz następujące kwalifikacje:

· Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.

· Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych .

 

Gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tej szkoły?

· Wszystkie obiekty hotelarskie: hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, promy pasażerskie, pływające hotele

w Polsce i w Europie.

Kwalifikacje które uzyskasz po ukończeniu tej szkoły, to:

· Planowanie i realizacja usług w recepcji

· Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

jedyne

 

Najbardziej poszukiwane zawody to:

pracownicy z wykształceniem technicznym w tym elektronicy i teleinformatycy.elektronik

         Technik elektronik, to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Zajmuje się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.

Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Do podjęcia pracy w tym zawodzie konieczne jest wykształcenie, zdobyte w trakcie 4 - letniego cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum.

Konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo - ruchowa.

Technik elektronik może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.

Absolwenci kierunku kształcenia technik elektronik mogą znaleźć pracę:

 • w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych;
 • w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego;
 • w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku;
 • w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki;
 • w specjalistycznych placówkach handlowych;
 • mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

elektronik2

         W Polsce najwyższe zapotrzebowanie na techników elektroników jest związane z nowymi inwestycjami firm z branży elektronicznej, lokowanymi najczęściej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Istnieje duże zapotrzebowanie na monterów elektroników w wielu krajach zjednoczonej Europy. Dla przykładu: w chwili otwarcia niemieckiego rynku pracy w 2011 roku, zaobserwowano duży wzrost zapotrzebowania na zawody niewymagające wyższego wykształcenia. Najbardziej poszukiwane zawody to: pracownicy z wykształceniem technicznym w tym elektronicy.

Niemiecki rynek pracy może przyjąć około 14 tys. mechaników i monterów urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik-elektronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;

- użytkowania urządzeń elektronicznych;

- naprawy urządzeń elektronicznych.

 

 

jedyne

 

Technik teleinformatyk jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych łączących umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji.teleinformatyk2

         Teleinformatyk przede wszystkim buduje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę. Do zadań technika teleinformatyka może należeć projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi. Urządzenia i systemy teleinformatyczne charakteryzują się dużym stopniem złożoności, nowoczesności i częstymi zmianami technologicznymi. Obsługa, budowa i projektowanie urządzeń oraz systemów teleinformatycznych wymaga od technika umiejętności analitycznego myślenia, podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz samodzielności i chęci samodoskonalenia się. Technik teleinformatyk powinien posiadać duże uzdolnienia informatyczne, matematyczne i techniczne.Uzyskasz następujące kwalifikacje:

- Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
- Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

Technicy teleinformatycy mogą wykonywać prace na stanowiskach:

- monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych,
- konserwatorów i serwisantów urz
ądzeń komputerowych i systemów
  teleinformatycznych,
- sprzedawców sprz
ętu i usług komputerowych,
- projektantów i administratorów sieci komputerowych,
-
techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów
  teleinformatycznych.

         Ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy. Istnieje potrzeba śledzenia nowych rozwiązań technicznych, które obejmują wszystkie obszary informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji. Zawód technika teleinformatyka stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie uważanym za perspektywiczny.

Absolwenci kierunku kształcenia technik teleinformatyk mogą znaleźć pracę w firmach:

 • korzystających z elektronicznej informacji,
 • świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki,
 • projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
 • w firmach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

teleinformatyk

Uczeń kierunku technik teleinformatyk podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • budowy lokalnych i rozległych sieci teleinformatycznych,
 • konfigurowania podłączenia do Internetu,
 • wykorzystania w pełni możliwości sprzętu sieciowego przewodowego i bezprzewodowego,
 • zabezpieczenia transmisji i zbiorów danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • instalowania i konfigurowania systemów operacyjnych i serwerowych
 • konfigurowania urządzeń sieci telekomunikacyjnych.

Joomla templates by a4joomla