header.jpg

dlagimnazjalisty

 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu, w oparciu o posiadaną bogatą bazę dydaktyczną, przygotowało na rok szkolny 2017/18 ciekawą ofertę edukacyjną dla absolwentów gimnazjów, którzy będą mogli u nas kształcić się w następujących specjalnościach:

Technik elektronik (4 lata)

Technik żywienia i usług gastronomicznych (4 lata)

Technik hotelarstwa (4 lata)

Technik obsługi turystycznej (4 lata)

Technik geodeta (4 lata)

Technik teleinformatyk (4 lata)

Technik mechatronik (4 lata)

 

Aby zalogować się w systemie rekrutacji elektronicznej należy wejść na stronę:

https://starogard.edu.com.pl/Kandydat

wydrukować wniosek i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

 

WAŻNE TERMINY REKRUTACJI

od 15 maja do 23 czerwca 2014 r. do godz. 1500
składanie podań o przyjęcie do szkoły i innych wymaganych dokumentów;

Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły - do 26 czerwca 2013 r.
do godz. 1500

od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. do godz. 1200
dostarczenie przez absolwentów gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych poświadczonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

2 lipca 2014 r.
postępowanie komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej według ustalonych w szkołach procedur

3 lipca 2014 r. do godz. 1200
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły ponadgimnazjalnych;

od 3 lipca 2014 r. od godz. 1200 do 7 lipca 2014 r. do godz. 1200
kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa gimnazjalnego i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

 

8 lipca 2014 r. do godz. 1200

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz listy kandydatów nie przyjętych do szkoły (na podstawie złożonych oryginałów świadectw);

o godz. 1200 – dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych wywieszają informację o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Starogardzkiego;

od godz. 1200 do 10 lipca 2014 r. do godz. 1500 - składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów).

 

11 lipca 2014 r. do godz. 1200
ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 8 lipca 2014 r.

25-27 sierpnia 2014 r.
dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).


29 sierpnia 2014 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie listy przyjętych.


Regulamin rekrutacji wraz z powyższymi terminami w wersji do pobrania

 


 

... nie zwlekaj                          

najlepsze technika czekają na Ciebie

n

21 maj - 22 czerwiec 2012 r. do godz. 1500 – składanie podań o przyjęcie do szkoły i innych wymaganych dokumentów;

Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i przeniesienie podania do innej szkoły - do

29 czerwca 2012 r. do godz. 1500

2 - 4 lipca 2012 r. do godz. 1200 – dostarczenie do szkół ponadgimnazjalnych poświadczonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

4-5 lipca 2012r. – postępowanie komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej według ustalonych w szkołach procedur;

6 lipca 2012 r. do godz. 1200 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych;

6 lipca 2012r. od godz. 1200 do 10 lipca 2012r. do godz. 1200 – kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły dostarczają oryginał świadectwa gimnazjalnego i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

13 lipca 2012 r. do godz. 1200 – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły na podstawie złożonych oryginałów świadectw;

13 lipca 2012 r. o godz. 1200 – informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Starogardzkiego;

13 lipca 2012 r. od godz. 1200 do 17 lipca 2012 r. do godz. 1500 - składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów).

19 lipca 2012 r. do godz. 1200 – ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 4 lipca 2011

20-24 sierpnia 2012 r. - dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca (wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).

30 sierpnia 2012 r. do godz. 12:00 - Ogłoszenie listy przyjętych.

 

A zatem…

... nie zwlekaj                          

najlepsze technika czekają na Ciebie

  • ny
Joomla templates by a4joomla