header.jpg

loga projekt dorota

W naszej szkole realizowany jest projekt w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”
zatytułowany:
„Standardy europejskie w usługach
hotelarskich i gastronomicznych”,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

NOWOŚĆ!

W załącznikach lista wyników
egzaminu językowego i zawodowego.


Cele projektu:

 • wspieranie mobilności osób kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych
 • poznanie sposobów obsługi klientów oraz strukturę funkcjonowania placówek w w. w. branżach, zgodnie ze standardami obowiązującymi w innych krajach Unii Europejskiej
 • nabycie cennego doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych (potwierdzonych certyfikatem EUROPASS)
 • przygotowanie uczniów do realnych potrzeb rynku poprzez m. in. możliwość skonfrontowania polskiego systemu szkolnictwa zawodowego z rzeczywistością typową dla innych krajów europejskich
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrej pracy zarówno na rynku lokalnym jak i na terenie całej Europy
 • podniesienie atrakcyjności naszej szkoły na rynku lokalnym
 • nabycie umiejętności związanych z posługiwaniem się językiem obcym zarówno codziennym jak i zawodowym
 • zdobycie międzynarodowego doświadczenia poprzez odbywanie praktyk w takich miastach jak Londyn i Lipsk

Do kogo jest kierowany ten projekt?

W projekcie wezmą udział uczniowie z dwóch typów klas technikum tj. technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z klas II i III, dla których wiedza i umiejętności nabyte podczas stażu za granicą będą kompatybilne z tymi, które powinni opanować podczas miesięcznych praktyk zawodowych, zgodnie z podstawą programową

Kryteria doboru uczestników:

 1. znajomość teoretycznych podstaw zawodu (egzamin wewnętrzny)
 2. znajomość języka obcego w zakresie komunikacji ogólnej oraz słownictwa zawodowego (egzamin wewnętrzny)
 3. opisowa ocena każdej z osób pod względem predyspozycji do wykonywania zawodu i cech osobowościowych
 4. wychowawcy na temat rzetelności wykonywania obowiązków uczniowskich

Efekty praktyk zagranicznych, czyli jakie dokumenty otrzyma każdy z uczestników:

 • dokument Europass-Mobilność
 • certyfikat uczestnictwa w projekcie
 • certyfikat zawierający ocenę praktyk, wydany przez firmy przyjmujące stażystów
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego


DO POBRANIA:

 

OGŁOSZENIA:


I ETAP REKRUTACJI


Dnia 6 listopada 2013 roku o godz.14.10 w sali nr 22 odbędzie się pisemny egzamin wewnętrzny z przedmiotów zawodowych, języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie zostaną poddani ocenie wynikającej z poziomu kompetencji językowych w zakresie komunikacji ogólnej oraz słownictwa zawodowego i znajomości teoretycznych treści zawodowych.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla