header.jpg

Owidz, 21.12.2018r.

                                                      


ZAPYTANIE OFERTOWE
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STAŁÓWKI SZKOLNEJ

1.Zamawiający
Technikum im. gen. Józefa Hallera
Owidz, ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłowo
Tel./fax 58 56 248 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                                                                       

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu. Ilość zamówionych produktów została wskazana w formularzu cenowym – załącznik do oferty. Ilości wskazane w załączniku nr 1 – 7 do formularza ofertowego są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w  celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od wystawienia faktury przez Dostawcę.

3. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Dostawa zamówieniowego towaru odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać
pod nr tel. 58 56 248 25 wew. 31 p. Janina Fabrello.

5. Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu powinni złożyć formularz ofertowy   na wykonanie wymienionego przedmiotu zamówienia wraz z załączonym  formularzem cenowym   z podziałem na poszczególne pakiety:
1. Pieczywo
2. Nabiał
3. Artykuły spożywcze
4. Ryby i artykuły rybne
5. Owoce i warzywa
6. Mięso i wędliny
7. Mrożonki

6. Kryteria wyboru oferty:
- najniższa cena brutto

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć do sekretariatu w Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu.  Formularz  ofertowy wraz z załącznikami należy  przekazać:
a) w formie elektronicznej na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) w formie pisemnej osobiście lub listownie,  w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie następująco opisanej: nadawca, adresat, nazwa zadania, nr pakietu. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę  lub osobę  upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy, a każda  strona wzoru umowy zaparafowana.

8. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 31.12.2018 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu.

Powyższe zaproszenie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor
Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu

mgr Marzena Waśkowska

Załączniki:

1. formularz oferty (wersja *.doc), formularz oferty (wersja *.pdf),

2. formularz cenowy nr 1-7:

1. pieczywo (wersja *.xlsx), (wersja *.pdf),
2. nabiał (wersja *.xlsx), (wersja *.pdf),
3. artykuły spożywcze (wersja *.xlsx), (wersja *.pdf),
4. ryby (wersja *.xlsx), (wersja *.pdf),
5. warzywa i owoce (wersja *.xlsx), (wersja *.pdf),
6. mięso i wędliny (wersja *.xlsx), (wersja *.pdf),
7. mrożonki (wersja *.xlsx), (wersja *.pdf),

3. wzór umowy (wersja *.doc), (wersja *.pdf),

4. Treść powyższego zapytania ofertowego - wersja do druku

Joomla templates by a4joomla