header.jpg

 

31425411ue

 


 Młodzi wiedzą więcej - opis projektu

Głównym celem tego edukacyjnego projektu, skierowanego do młodzieży szkolnej jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Projekt” Młodzi wiedzą więcej”  jest realizowany przez Powiat Starogardzki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W ramach projektu uczniowie będą podnosili swoje kompetencje w zakresie przedmiotów ścisłych i języków obcych, a także przedmiotów zawodowych. Projekt stwarza szansę, nie tylko na pogłębienie wiedzy specjalistycznej, ale również zdobycie dodatkowych umiejętności praktycznych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zostaną doposażone pracownie zawodowe, które umożliwią prowadzenie zajęć na sprzęcie funkcjonującym na rynku pracy. Najzdolniejsi z uczniów będą mieli możliwość odbycia płatnego, miesięcznego stażu w okresie wakacyjnym w firmach i instytucjach z terenu powiatu. To doskonały start w karierze zawodowej i świetna okazja na naukę pracy w zespole oraz budowanie odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

Projekt Młodzi wiedzą więcej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do pobrania:

Joomla templates by a4joomla