header.jpg

Ogłaszamy konkurs plastyczny upamiętniający

150 rocznicę urodzin gen. Józefa Hallera


Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu.

Celem konkursu jest upamiętnienie postaci gen. Józefa Hallera, żołnierza, polityka, społecznika, bohatera polskiej niepodległości.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, kolaż) lub w wybranym graficznym programie komputerowym.
Format A3 w przypadku prac rysunkowych, malarskich, kolażu, komiksu, projektu graffiti itp.
Format A4 w przypadku grafik komputerowych (wydruk pracy)
Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że wykonał pracę samodzielnie.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość autorów, estetyka pracy, zachowanie przekazu historycznego.

Prace należy dostarczyć do dnia
9 października 2023 r.
Pani Aleksandrze Knasiak – Biblioteka Szkolna
lub Pani Beacie Dróżkowskiej – nauczycielce plastyki

Haller 150 konkurs

Joomla templates by a4joomla