header.jpg

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

list

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.
W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.
Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom,  oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
 
Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Załączniki:
- List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (pdf)
- List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (doc)
- List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych (doc).
- List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych (pdf)

Joomla templates by a4joomla