header.jpg

Uwaga zmiany!

Komunikat!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 5.10.2010 r. Dyrektor Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu
ustala harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


- 02.11.2018 r. 1) (piątek)

- 02.05.2019 r.1) (czwartek)

- 06.05.2019 r.2) (poniedziałek)

- 07.05.2019 r. 2) (wtorek)

- 08.05.2019 r. 2) (środa)

- 09.05.2019 r. 2) (czwartek)

- 10.05.2019 r. 2) (piątek)

- 13.05.2019 r. 2) (poniedziałek)

- 18.06.2019 r. 2) (wtorek)

 

Harmonogram może ulec zmianie w zależności od potrzeb placówki.

1) Dni wolne wynikające z organizacji pracy szkoły, w/w dniach będą odbywały się zajęcia wychowawczo-opiekuńcze prowadzone przez wyznaczonych nauczycieli, w których mogą uczestniczyć uczniowie.

2) Dni wolne w związku z organizacją egzaminów maturalnych na podstawie prawnej: §61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm., oraz podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm..

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

01.11.2018 r. (czwartek) Wszystkich Świętych

01.05.2019 r. (środa) Święto Pracy

03.05.2019 r. (piątek) Święto Konstytucji 3-go Maja

20.06.2019 r. (czwartek) Boże Ciało

Joomla templates by a4joomla