header.jpg

UWAGA KONKURS
"ZGADANIJ, KTO TO?"

anonim

W terminie 1 - 9 października trwać będzie konkurs zatykułowany: "Zgadnij, kto to?", w którym brać udział mogą wszyscy uczniowie naszej szkoły (indywidualnie) lub zaspoły klasowe.

 Zadaniem uczestników będzie rozpoznanie na podstawie zdjęć z dzieciństwa nauczycieli uczących w Technikum im. gen. J. Hallera w Owidzu.

Wyniki konkursu ogłoszone będą 13 października, a nagrodą będzie jeden dzień bez oceny niedostatecznej i sprawdzianu do wykorzystania w wybranym przez siebie terminie.

Regulamin konkursu:
Zgadnij, kto to?”

  1. Konkurs rozpoczyna się 1 października i trwać będzie do 9 października 2015 roku
  2. Temat konkursu brzmi: „Zgadnij, kto to?”.
  3. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Technikum im. gen. J. Hallera w Owidzu indywidualnie lub jako zespół klasowy
  4. Zadaniem uczestników jest rozpoznać na podstawie zdjęć z dzieciństwa nauczycieli uczących w Technikum im. gen. J. Hallera w Owidzu
  5. Uczestnicy pobierają w bibliotece szkolnej kartę odpowiedzi - przy nazwisku wpisują numer zdjęcia, na którym rozpoznali wymienionego nauczyciela
  6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć kartę odpowiedzi swoimi danymi : imię, nazwisko, klasa lub w przypadku całego zespołu klasowego oznaczeniem klasy i nazwiskiem wychowawcy
  7. Wyniki i rozwiązanie konkursu zostaną przedstawione 13 października
  8. Nagrodą jest jeden dzień bez oceny niedostatecznej i sprawdzianu.
  9. Zgodniez Art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnychroz­po­wszech­nianie wi­ze­runku wy­maga ze­zwo­lenia osoby na nim przed­sta­wionej. Zabronione jest więc powielanie, wykorzystywanie i udostępnianie zdjęć bez zgody ich właścicieli.

 

Joomla templates by a4joomla