header.jpg

konkurs pocztówka

 Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego

   „Pocztówka jubileuszowa

z okazji 20-lecia

Technikum im. gen. J. Hallera w Owidzu”

                            (w ramach obchodów 20-lecia szkoły)

1. Cele konkursu:

- upamiętnienie 20- lecia Technikum im. gen J. Hallera w Owidzu,

- upowszechnienie pozytywnego wizerunku szkoły,

- rozwijanie zainteresowań plastycznych.

2. Organizatorem konkursu jest Technikum im. gen. J. Hallera w Owidzu.

3. Uczestnicy konkursu: uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Technikum im. Gen. J. Hallera w Owidzu

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem i oddanie jej w terminie do 28.09.2022r.

5. Technika i forma pracy. Praca wykonana w formacie A3, technika pracy dowolna.

 6. Warunki przystąpienia do Konkursu:

  • Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
  • Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.
  • Pracę należy przekazać do biblioteki szkolnej lub do pani Beaty Dróżkowskiej

7. Kryteria oceny:

- estetyka pracy,
- oryginalność,
- stopień trudności i jakość wykonania,
- samodzielność wykonania,
- zgodność z tematem.

8. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię, nazwisko i klasa).

9. Ocena prac, termin rozstrzygnięcia konkursu:

Ogłoszenie wyników nastąpi 07.10.2022 r.

10. Nagrody:

Organizator konkursu przewiduje przyznanie autorom trzech najlepszych prac nagród rzeczowych.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Organizatorzy: Aleksandra Knasiak, Beata Dróżkowska

Joomla templates by a4joomla