Drukuj

loga projekt dorota2

I ETAP REKRUTACJI


Dnia 6 listopada 2013 roku o godz.14.10 w sali nr 22 odbędzie się pisemny egzamin wewnętrzny z przedmiotów zawodowych, języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie zostaną poddani ocenie wynikającej z poziomu kompetencji językowych w zakresie komunikacji ogólnej oraz słownictwa zawodowego i znajomości teoretycznych treści zawodowych.