header.jpg

NOWY PROJEKT UNIJNY W NASZEJ SZKOLE
"SZKOŁA+BIZNES-współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim"


 plakat A-3
kliknij na obrazek aby zobaczyć szczegóły

Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nasza szkoła w partnerstwie Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia przystąpiła do realizacji projektu „SZKOŁA+BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach)

W projekcie weźmie udział 160 uczniów naszej szkoły.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora szkolnego projektu: Pana Adama Dӧringa.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego w woj. pomorskim poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego w terminie 1.07.2013- 30.06.2015

Cele szczegółowe:

1. Podniesienie kompetencji zawodowych min 90% uczestników (uczniów i uczennic) poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego w terminie 1.07.2013- 30.06.2015

2. Wzrost u min 90% uczestników (uczniów i uczennic) świadomości nt. efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej w szkołach zawodowych woj. pomorskiego

3. Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych na terenie woj. pomorskiego poprzez dostosowanie bazy sprzętowo-dydaktycznej do potrzeb branży ICT w terminie 1.07.2013- 30.06.2015

4. Podniesienie u uczestników (uczniów i uczennic), praktycznych umiejętności wykonywania zawodów w branży ICT


Przygotowany program rozwojowy składa się z 4 głównych elementów:

I zajęcia pozalekcyjne- szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje uczniów specjalizacji elektroniczno-mechatronicznej: SEP, IPC, podstawy mechatroniki.

Każdy z uczestników odbędzie:

–    33h szkolenia SEP

–    22h szkolenia IPC

–    33h szkolenia z podstaw mechatroniki

II.poradnictwo zawodowe- dopasowanie się do potrzeb szybko zmieniającego się rynku pracy, podniesienie prestiżu kształcenia zawodowego i przeciwdziałania strereotypom związanym z kształceniem w zawodach techn. związanych z płcią

- Każdy uczestnik projektu odbędzie 6 godzin poradnictwa zawodowego indywidualnie oraz weźmie udział w 4-godzinnych warsztatach grupowych z zakresu przedsiębiorczości.

III. praktyki zawodowe w firmach zrzeszonych w Pomorskim Klastrze ICT „Interizon”-kluczowy aspekt szkolnictwa zawodowego i proponowanego programu rozwojowego

IV. wyposażenie pracowni szkolnych w specjalisty sprzęt dydaktyczny


rol-up- POPRAWIONY 

Joomla templates by a4joomla