header.jpg

Podsumowanie uroczystości
15 lecia naszej placówki
DSC00026

Dzień 12 października 2017 roku był wyjątkowy dla całej społeczności Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu. Nasza szkoła świętowała jubileusz 15-lecia istnienia, który został połączony z obchodami Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Tego dnia wręczone zostały nagrody Starosty dla wyróżniających się pedagogów z powiatu starogardzkiego.  Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w uroczystym ślubowaniu, a licznie przybyli goście składali życzenia, gratulowali sukcesów. Absolwenci i byli pracownicy szkoły dzielili się z zebranymi wspomnieniami związanymi z nauką i pracą w naszej placówce. Przygotowano także wzruszającą część artystyczną, z udziałem byłych uczniów, nauczycieli oraz dzieci z przedszkola "Bajkowy domek".

Przebieg uroczystości:

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu. Następnie głos zabrali uczniowie prowadzący pierwszą część uroczystości- Wiktoria i Jakub, którzy przywitali przybyłych gości.

Wśród obecnych byli:
Zarząd Powiatu Starogardzkiego w składzie:
Starosta - Leszek Burczyk,
Wicestarosta - Kazimierz Chyła,
Etatowy Członek Zarządu - Patryk Gabriel,
Skarbnik Powiatu - Andrzej Małkowski,
Naczelnik Wydziału Edukacji - Marek Gabriel,
Naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Promocji Regionu - Jacek Toczek,
Dyrektorzy Wszystkich Placówek Oświatowo- Wychowawczych Powiatu Starogardzkiego,
Przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły - Pani Małgorzata Turek

Właściciele oraz przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą:
FLEX - Pani Lucyna Mania, Pani Joanna Olczyk, Pan Marcin Narloch
LEICA GEOSYSTEMS - Pan Maciej Bornowski
Weidinger - Pan Grzegorz Cylkowski
Pani Magdalena Cholewa - Dyrektor Grodziska Owidz
Pan Leszek Wiśniewski - Dyrektor Elektrociepłowni
Państwo Anna i Zbigniew Drągowie - Firma Geopel
Pan Marian Panek -  Właściciel Firmy Instalatorstwo Sanitarne, Gazowe i Ogrzewanie,
Ks. Ireneusz Smagliński oraz Ks. Zbigniew Giełdon - Radio Głos
Pan Józef Olszynka - Starogardzkie Centrum Kultury,
Przedstawiciele Lokalnych Mediów
Nauczyciele Pracujący i Emerytowani, Pracownicy Administracji i Obsługi, absolwenci szkoły oraz aktualni uczniowie.

Otwarcia uroczystości dokonała Pani Dyrektor Marzena Waśkowska, która również przywitała gości, a następnie w przemówieniu podkreślała,  że od czasu połączenia szkół nasza placówka wypiękniała i zyskała duszę. Było to możliwe dzięki wspólnej pracy całej społeczności szkolnej oraz firm, z którymi nawiązaliśmy współpracę. "Dzisiaj szkoła daje możliwość rozwoju uczniom, jest nowoczesna i dobrze wyposażona z pięknym, pełnym zieleni i kwiatów otoczeniem, z patronem i dobrą kadrą, nie obawiająca się wyzwań" -kontynuowała Pani Dyrektor.

Usłyszeliśmy także, że jubileusz 15-lecia szkoły, to czas refleksji ale także stawiania sobie nowych planów. Przez 15 lat szkoła zmieniała się dostosowując do rynku pracy i potrzeb środowiska lokalnego. Rozwój odbywał się poprzez nowe pracownie, szkolenie kadr, współpracę z licznymi podmiotami, co zaowocowało pochlebnymi opiniami i nagrodami - nie tylko na forum powiatu, województwa lecz także kraju. Wyróżnienia, certyfikaty czy 46 miejsce w rankingu PERSPEKTYW,  liczne stypendia pracodawców, Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego - to tylko nieliczne przykłady sukcesu, jaki odniosła do tej pory nasza szkoła.

Uczestniczymy w projektach, organizujemy konkursy powiatowe i wojewódzkie. Pracownie wyposażyliśmy w najnowszy sprzęt dzięki współpracy z pracodawcami i firmami. W tym miejscu Pani dyrektor złożyła podziękowanie dla Organu Prowadzącego za wsparcie i możliwość uczestnictwa w projektach.

Wszystko to przełożyło się na bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych, głównie potwierdzających kwalifikacje w zawodach, sukcesy w konkursach i sporcie.

Kończąc swoje przemówienie Pani dyrektor podziękowała całej społeczności szkolnej, za pomoc w realizacji i krzewieniu marzeń oraz złożyła życzenia satysfakcji z pracy, sukcesu zawodowego i osobistego.

DSC00025.JPGDSC00029.JPGDSC00030.JPGDSC00031.JPGDSC00032.JPGDSC00034.JPGDSC00035.JPGDSC00055.JPGDSC00057.JPGDSC00064.JPGDSC00067.JPGDSC00071.JPGDSC00080.JPGDSC00105.JPGotw1.jpgotw2.jpgotw3.jpgotw4.jpg


Jako drugi głos zabrał Pan Leszek Burczyk - Starosta Powiatu, który rozpoczął przemówienie od przypomnienia historii placówki, czyli połączenia dwóch szkół: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim z Technikum Rolniczym w Owidzu. Dodał, że łączenie nie było łatwe, lecz efekt końcowy okazał się bardzo owocny. Było to możliwe dzięki pracy wielu ludzi z Panią Dyrektor na czele. Wydział Edukacji w trakcie łączenia dbał przede wszystkim  o dobro uczniów, zagwarantował prawną poprawności całego procesu, a także by żaden  pracownik nie utracił pracy.

Słowa uznania należą się dla Pani Dyrektor, która od samego początku wierzyła w sukces. Jej zapał i energia udzieliła się wszystkim  pracownikom, dzięki czemu sukces był możliwy. Pogratulował renomy, którą wypracowała sobie nasza placówka przez te 15 lat działalności.

Kontynuując przemówienie Pan Starosta podkreślał, że uczniowie w naszej szkole mają możliwość kształcenia się w wielu ciekawych zawodach, a Pracodawcy cenią naszych uczniów jako praktykantów i pracowników - za co należą się serdeczne gratulacje!

Na wyrazy uznania zasługuje również stan szkoły: infrastruktura, wyposażenie, otoczenie - wszystko jest na wysokim poziomie.

Na koniec życzył wszystkim jubilatom sukcesów, wszystkiego dobrego.

DSC00084.JPGDSC00085.JPG

Z racji, że tego dnia obchodziliśmy również Powiatowy Dzień Edukacji, Pan Starosta złożył życzenia dla wszystkich pracowników oświaty, za to co robią dla uczniów. Podkreślał, że to nauczyciele szkół pokazują możliwe kierunki rozwoju i dają szansę na przyszłą pracę w kraju i za granicami. Życzył wytrwałości i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Edukacji.

W imieniu dyrektorów placówek oświatowych powiatu starogardzkiego przemawiał pan Grzegorz Oller - Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. Pogratulował przemian, które dokonały się przez te lata w naszej placówce oraz zrealizowanych celów, a także "wejścia w środowisko". Podkreślał, że szkoła w Owidzu słucha środowiska i realizuje jego potrzeby, poprzez dobór kierunków kształcenia. Życzył dalszego rozwoju, by nie spocząć na laurach, ale stawiać sobie dalsze cele.

DSC00088.JPGDSC00089.JPG

Jako kolejna głos zabrała Pani Małgorzata Turek, która od początku tego roku szkolnego jest Przewodniczącą Rady Rodziców naszej szkoły. Zapewniała, że rodziców cieszy rozwój szkoły, zapewnienie bezpieczeństwa ich pociechom, umożliwienie rozwoju pasji i zainteresowań. Jest to możliwe dzięki ciężkiej pracy wszystkich pracowników szkoły - podkreślała. Z racji jubileuszu i Dnia Edukacji życzyła całej społeczności szkolnej zdrowia, wytrwałości w pracy, szczęścia w życiu rodzinnym. Wszystkiego dobrego.

DSC00092.JPGDSC00093.JPG

Kolejne przemówienia należały do przedstawicieli pracodawców, z którymi nasza szkoła współpracuje.

Na początek Pani Lucyna Mania - przedstawicielka firmy FLEX (trener, nauczyciel zawodu) - złożyła gratulacje, serdeczne życzenia - dalszej nauki młodych talentów, współpracy z Flex School. Podziękowała Pani Dyrektor, Adamowi Döringowi oraz uczniom za udział w wycieczkach, praktykach. Podkreślała, że trenerzy z FLEX SCHOOL czekają na praktykantów z naszej szkoły, gdyż są cenieni za pracę i zaangażowanie oraz dobrze przygotowani. Na kolejne lata pracy naszej placówki życzyła wszystkiego dobrego i dalszej owocnej współpracy.

DSC00095.JPGDSC00096.JPG

Jako drugi przemawiał Pan Maciej Bornowski - przedstawiciel firmy Leica Geosystems. Mówił o naszej placówce, że jest to szkoła która wybija się wśród szkół naszego regionu, dzięki sile, wytrwałości Pani dyrektor i nauczycieli oraz pracy uczniów - przyszłego "narybku geodetów". Dzięki takim ludziom jak oni możliwy jest rozwój infrastruktury drogowej i budownictwa. Życzył wszystkiego co najlepsze:  "Oby tak dalej".

DSC00098.JPGDSC00099.JPG

Jako kolejna głos zabrała Pani Katarzyna Karpińska - Radca Prawny, absolwentka naszej szkoły. Podziękowała pracownikom szkoły za wsparcie, motywację, pomoc w edukacji, wiarę w potencjał i jego rozwój. Podkreślała, że z przyjemnością wraca do tej szkoły i dzieli się z uczniami wiedzą w zakresie praw i obowiązków oraz odpowiedzialności karnej. Podkreślała, że edukacja (zarówno ta szkolna jaki i z zakresu prawoznawstwa) jest najlepszym sposobem dbania o ich dobro. Pogratulowała aktualnym uczniom wyboru szkoły i życzyła powodzenia dla całej społeczności szkolnej.

DSC00100.JPGDSC00101.JPG

Na tym zakończyły się oficjalne przemówienia i życzenia i nadszedł czas na uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych (przedstawiciele klas pierwszych przy sztandarze, pozostali obecni na sali, na stojąco przy swoich miejscach).

owt5.jpg

Kolejnym ważnym etapem obchodów Powiatowego Dnia Edukacji było wręczenie nagród Starosty, które poprowadził Naczelnika Wydziału Edukacji -Pan Marek Gabriel. Wszyscy nagrodzeni otrzymali karty z gratulacjami oraz kwiaty. Z naszej szkoły nagrodzone zostały: Pani Dyrektor Marzena Waśkowska, Pani Małgorzata Tandecka oraz Pani Dorota Żurawska. Serdecznie gratulujemy nagród.

de1.jpgde2.jpgde3.jpgde4.jpgde5.jpgde6.jpgde7.jpgde8.jpgde9.jpgde10.jpgde11.jpgde12.jpgde13.jpgde14.jpgde15.jpgDSC00104.JPGDSC00110.JPGDSC00111.JPGDSC00112.JPGDSC00118.JPG

Pierwszą część uroczystości podsumowała Pani Dyrektor, dziękując za miłe słowa od wszystkich gości. Również wszystkim pracownikom związanym z oświatą w naszym powiecie życzyła zdrowia, wytrwałości, uśmiechu na każdy dzień oraz wszystkiego dobrego w życiu osobistym. Wręczyła także nagrody dyrektora dla pracowników Technikum w Owidzu. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Panie:  Anna Dymerska, Ewelina Hejenkowska, Joanna Kędzierska, Elżbieta Piskorska, Danka Stubińska, Izabela Szamszon, Sławomira Wierzbowska, Katarzyna Znaczko, Barbara Keister, Wioleta Skwiercz, Monika Spica, Anita Konkel oraz  Beata Połom

Panowie: Maciej Gabryel, Łuksz Muszarski, Robert Prabucki oraz Henryk Stępień

Wyróżnieni usłyszeli podziękowania za systematyczność, sumienność oraz życzenia uśmiechu na co dzień.

de16.jpgde17.jpgDSC00124.JPGDSC00128.JPG

Na koniec, w imieniu uczniów naszej szkoły, życzenia z okazji Dnia Edukacji dla wszystkich nauczycieli złożyli Natalia Markowska i Jakub Tański. Wyrazem wdzięczności był bukiet kwiatów złożony na ręce Pani Dyrektor. Po tym miłym akcencie nastąpiło wyprowadzenie sztandaru i zakończenie części oficjalnej uroczystości.

de19.jpgDSC00133.JPG

CZĘŚĆ II - ARTYSTYCZNA

Na początku części artystycznej powitano zaproszonych gości specjalnych: nauczycieli emerytowanych, byłych pracowników naszej placówki oraz jej absolwentów. Poproszono ich o podzielenie się wspomnieniami związanymi z naszą szkołą oraz informację na temat tego czym aktualnie się zajmują.

Jako pierwsza wystąpiła Pani Marzanna Serocka - emerytowana nauczycielka kształcenia zawodowego w Technikum Żywienia Gospodarstwa Domowego. Zaczęła od tego, kiedy rozpoczęła pracę w Owidzu oraz opowiedziała jakie pasje aktualnie realizuje. Okazało się, że są one ściśle związane z tym czego uczyła młodzieży. Oczywiście złożyła serdeczne życzenia z okazji 15 lecia szkoły.

DSC00139.JPGDSC00140.JPG

Kolejną osobą, która zabrała głos, był Pan Zdzisław Radecki - emerytowany nauczyciel, pełen radości człowiek, który jak się okazało, po zakończenie pracy zawodowej zajmuje się szaradziarstwem. Nadal ma wielkie poczucie humoru, którym nie omieszkał się z nami podzielić. Wszystkim pracownikom życzył zdrowia, sukcesów i udanych następnych jubileuszy.

DSC00142.JPGDSC00143.JPG

Po tych przemówieniach zespół złożony z uczniów naszej szkoły, pod przewodnictwem Pani Elżbiety Piskorskiej, zaśpiewał piękną piosenkę "Perłowa Łódź" Antoniny Krzysztoń.

Po piosence, prowadzący uroczystość, przybliżyli zebranym sylwetkę kolejnego emerytowanego nauczyciela, Pana Janusza Nowaka - nauczyciela WF, podróżnika. Opowiedzieli o jego wyprawie do Ekwadoru, z której wystawę można było tego dnia obejrzeć w sali 14, oraz o książce napisanej po tej podróży (fragment publikacji odczytał Krzysztof - uczeń naszej szkoły).

DSC00017.JPGDSC00018.JPGDSC00020.JPGDSC00021.JPGDSC00022.JPGDSC00024.JPGDSC00152.JPG

Następnie o zabranie głosu poproszono Księdza Łukasza Wysieckiego, który zadedykował wszystkim nauczycielom, uczniom, twórcom naszej szkoły oraz zebranym na uroczystości gościom utwór, śpiewany z Familią HP (Panią Elżbietą Piskorską). Po przepięknym wykonaniu piosenki, podzielił się kilkoma wspomnieniami z czasów nauki w naszej szkole. To była pierwsza szkoła księdza po święceniach, był bardzo wzruszony, że mógł przyjechać. Dziękował za wspólnie realizowane przedsięwzięcia- przedstawienia, wolontariat, zespół muzyczny. Życzył by pasji nam nigdy nie zabrakło.

art3.jpgDSC00154.JPGDSC00156.JPGDSC00158.JPG

Jako kolejny przemówienie wygłosił Ksiądz Jerzy Zgoda - były katecheta naszej szkoły, bardzo pogodny, z niebywałym poczuciem humoru. Mówił, że z wielkim sentymentem wraca zawsze do naszej szkoły. Również zaczynał pracę w naszym Technikum, gdzie doświadczył wiele dobra. Mile wspomina zajęcia. które prowadził w pobliżu klas gastronomicznych, dzięki czemu mógł liczyć na dobry poczęstunek. Przyznał się do przysypiania na radach pedagogicznych, jednak na pocieszenie dodał, że w innych szkołach również to mu się zdarza. Życzył wszystkiego dobrego, by to miejsce było zawsze takim, do którego chce się wracać, w którym uczniowie przygotowują się do dorosłego życia, Błogosławieństwa Bożego.

DSC00160.JPGDSC00161.JPG

Jako ostatni były pracownik naszej szkoły wystąpił Pan Arkadiusz Kobierzyński, przyjęty gromkimi brawami, były nauczyciel naszej szkoły. U nas rozpoczął pracę zawodową. Teraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim. Na początku powiedział, że zawsze będzie dobrze pamiętał o całej społeczności szkolnej. Spędził tu wspaniałe lata. Mówił, że ta szkoła jest wyjątkowa, a młodzież wspaniała. Od uczniów naszej szkoły dużo się nauczył, ale też oni uczyli się od niego. Podkreślił, że ma nadzieję, iż wielu wychowanków z obecnej jego szkoły trafi "Do tej najlepszej szkoły w powiecie". Na koniec życzył wszystkiego dobrego, kontynuacji tego dzieła, którym jest nasza szkoła, bo jest na dobrej drodze.

DSC00162.JPGprz1.jpg

Powyższe wystąpienia podsumował zespół muzyczny piosenką: "Dzień za dniem" Patrycji Markowskiej.

Po utworze nadszedł czas na "młodsze pokolenie", czyli absolwentów szkoły:

Na początek o zabranie głosu poproszono Pana Łukasza Ewerta - absolwenta Liceum Profilowanego, dziś przedsiębiorcę, prowadzącego także działalność muzyczną. Pan Łukasz podziękował za zaproszenie, życzył sukcesów Pani Dyrektor, dziękował Pani Elżbiecie Piskorskie, u której zaczynał w szkolnym zespole muzycznym i Pani Danucie Stubińskiej, za zaproszenie. Zaśpiewał w prezencie piosenkę Ryszarda Rynkowskiego "Wznieś serce nad zło".

DSC00177.JPGDSC00178.JPG

Jako drugi przemawiał Pan Marek Braun - absolwent Liceum Ogólnokształcącego, obecnie aktor Teatru Powszechnego w Radomiu, który ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Wspomniał, że ten sukces zawdzięcza również szkole, w której brał udział w przedstawieniach, recytował wiersze. Tu narodziły się jego pasje. Uczniom życzył odwagi w dążeniu do celu.

Wspaniałym podsumowaniem jego słów był utwór: "Szkoła marzeń" zespołu Pectus, zaśpiewany przez uczniów naszej szkoły.

Wystąpiła również Pani Oliwia Kilich - technik testów w firmie FLEX, absolwentka Technikum Informatycznego w naszej szkole. Dziękowała za zawód technik informatyk i możliwość spełniania się w tym zawodzie. Podkreślała, że kadra nauczycielska zawsze jej pomagała. Wspominając słowa poprzednika, że w tej szkole rodzą się marzenia, dodała że tutaj marzenia również się spełniają.

Ostatni przemówienie wygłosił Pan Karol Lewandowski - menadżer zarządzający obiektami gastronomicznymi firmy REN. Podkreślał dwa słowa z przemówienia Pani dyrektor: sukces i dusza. Sukces -jak mówił, to wspólna praca nauczycieli i uczniów, dusza - to coś co ta szkoła ma na pewno. Docenił zmiany, które zaszły w naszej szkole przez te wszystkie lata. Dziękował swoim nauczycielom za pomysły, odwagę i życzył wielu sukcesów.

DSC00179.JPGDSC00180.JPG

Następnie wysłuchaliśmy piosenki: "Biegnij przed siebie" Anny Wyszkoni, w aranżacji naszego zespołu szkolnego.

Odczytano również maile od trzech naszych absolwentów: Mateusza Radeckiego, Marcina Guzińskiego i Timura Yasińskiego, którzy podzielili się swoimi wyjątkowymi wspomnieniami związanymi z naszą placówką. W kilku zadaniach opowiedzieli o swoich losach po ukończeniu szkoły średniej i przekazali serdeczne życzenia. Maile odczytywali uczniowie naszej szkoły, w tle na rzutniku wyświetlane były aktualne zdjęcia ich autorów.

DSC00185.JPGDSC00187.JPGDSC00190.JPG

Po absolwentach nadszedł czas na występy aktualnych pracowników naszej szkoły - Panią Elżbietę Piskorską, która  przy akompaniamencie zespołu Canto (w którym występuje Pan Adam Döring), zaprezentowała piosenkę z repertuaru Edith Piaff - "La Vie En Rose" (Życie na różowo - piosenkę o miłości).

art4.jpgart5.jpg

Po tym występie uczennica Natalia odczytała fragment przedmowy do tomiku wierszy "Tydzień lat" naszego katechety Księdza Karola Ciesielskiego, po czym usłyszeliśmy kilka wierszy wyrecytowanych przez uczennice naszej szkoły: Kamilę, Paulinę, Natalię i Adriannę.

DSC00195.JPGDSC00198.JPG

Swój wielki talent taneczny zaprezentowała uczennica klasy IV TŻ: Natalia Witakowska z partnerem Sebastianem oraz jej koleżanka z klasy Klaudia.

Zatańczyły również dzieci z przedszkola "Bajkowy Domek". Kto wie, być może w przyszłości będą realizowali swoje pasje w naszej szkole?

DSC00203.JPGDSC00209.JPGDSC00213.JPGDSC00215.JPGDSC00220.JPG

Jako piosenkę finałową odśpiewano utwór zespołu Sound'n'Grace i Filipa Lato pod tytułem "100".

Pani Dyrektor podsumowując uroczystość podziękowała wszystkim gościom za przybycie i miłe słowa, a zaangażowanym w jej przygotowanie (nauczycielom, uczniom i pracownikom administracji oraz obsługi) ze ogrom pracy, który przyniósł tak piękne efekty.

art1.jpgart2.jpgDSC00077.JPGDSC00138.JPGDSC00144.JPGDSC00145.JPGDSC00149.JPGDSC00166.JPGDSC00171.JPGDSC00172.JPG

Zaproszono gości do obejrzenia wystaw:  
"Nasze Pasje" - prezentującej zainteresowania i formy spędzania wolnego czasu przez nauczycieli naszej szkoły oraz galerii zdjęć Pana Janusza Nowaka z wyprawy do Ekwadoru oraz na poczęstunek.

DSC00227.JPGDSC00228.JPGDSC00230.JPGDSC00231.JPGDSC00232.JPG

DSC00001.JPGDSC00002.JPGDSC00003.JPGDSC00004.JPGDSC00005.JPGDSC00006.JPGDSC00007.JPGDSC00008.JPGDSC00009.JPGDSC00010.JPGDSC00011.JPGDSC00012.JPGDSC00013.JPGDSC00014.JPGDSC00015.JPGDSC00016.JPGDSC00023.JPG


Joomla templates by a4joomla