header.jpg

Jubileusz 10 – lecia  ZSP Owidz

DSC08414


Dnia 12 października 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu odbyły się obchody jubileuszu 10–lecia istnienia placówki oraz uroczyste nadanie szkole patrona- generała Józefa Hallera. W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli wszyscy pracownicy szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.


Obchody rozpoczęto polonezem, odtańczonym przez grupę uczniów ubranych w stroje szlacheckie. Po wprowadzeniu sztandaru przywitano zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektorzy placówek oświatowych, członkowie programu Comenius (goście z: Litwy, Estonii, Rumunii i Turcji), nauczyciele, uczniowie oraz absolwenci szkoły.


Uroczystość oficjalnie otworzyła Pani Marzena Waśkowska - dyrektor szkoły. Następnie głos zabrali: pan Leszek Burczyk  - Starosta Powiatu Starogardzkiego, pan Marek Gabriel - Naczelnik Wydziału Edukacji oraz dyrektorzy innych placówek oświatowych.


Nie zabrakło także wystąpienia pani Anny Rybus  - przewodniczącej Rady Rodziców.
Z ramienia emerytowanych nauczycieli głos zabrał pan Janusz Baniecki, były kierownik kształcenia zawodowego. Inni prelegenci to: pan Karol Szarmański, absolwent szkoły oraz pan Adam Ukleja, obecny nauczyciel i jednocześnie absolwent szkoły.

Odczytano również treści listów, które napłynęły od gości nie mogących wziąć udziału w uroczystości. Wszystkie wypowiedzi opiewały w ciepłe słowa, podziękowania, zapewnienia o współpracy, nadzieje na przyszłość, a ponadto gratulacje skierowane do Pani dyrektor oraz całej społeczności szkolnej.


W imieniu uczniów Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych w Owidzu Karolina Kosecka
i Dominik Osiński z klasy III TH złożyli wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyli bukiet czerwonych róż na ręce pani dyrektor. Dla wyróżniających się pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani dyrektor Marzena Waśkowska wręczyła nagrody.


W dalszej części uroczystości przedstawiono sylwetkę patrona szkoły – generała Józefa Hallera- wielkiego Polaka, patrioty, działacza społecznego, cenionego zarówno w naszym mieście jak i na Pomorzu. Podkreślone zostały jego zasługi jako dowódcy Błękitnej Armii, wyzwoliciela ojczyzny, który dokonał symbolicznego aktu zaślubin Polski z Bałtykiem w 1920 roku.


Po przedstawieniu sylwetki patrona szkoły, Starosta, pan Leszek Burczyk, wręczył na ręce dyrektora szkoły, Pani Marzenie Waśkowskiej akt nadania szkole imienia-Technikum imienia generała Józefa Hallera, stosowną ustawę zatwierdzającą ten fakt oraz odsłonił tablicę z nową nazwą szkoły.


Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się część artystyczna. Szkolny zespół wokalno- recytatorski przygotowany przez Panią Elżbietę Piskorską oraz Panią Danutę Stubińską, zaprezentował wiele, bardzo dobrze wykonanych utworów. Na uwagę zasługuje fakt, że zespół składał się zarówno z uczniów, nauczycieli jak i absolwentów, specjalnie przybyłych na tę uroczystość.


Po zakończeniu uroczystości zaproszono gości do obejrzenia wystawy, która przedstawiała historię szkoły oraz największe osiągnięcia uczniów w dziedzinie nauki, kultury, przedsiębiorczości, sportu i działań charytatywnych. Dokładne informacje o 10 –letniej historii szkoły, osiągnięciach uczniów oraz wykaz absolwentów szkoły od 2002r. zostały spisane i wydane w formie publikacji, którą można było zabrać na pamiątkę.

   
Obchody zakończył  uroczysty bankiet, na który zaproszono wszystkich gości. Serwis kelnerski zapewniali uczniowie klas Technikum Żywienia oraz Technikum Hotelarstwa.


Opracowanie: Adam Ukleja & Ryszard Kaiser


Uroczystości odbyły się zgodnie z następującym harmonogramem:

1230 – Uroczysta akademia (sala gimnastyczna)

Wprowadzenie sztandaru

Hymn Państwowy

Wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu
Marzeny Waśkowskiej

Wystąpienia zaproszonych gości

Nadanie imienia gen. Józefa Hallera Technikum w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Owidzu 

Część artystyczna

 

1345 – Prezentacja placówki

Wystawa pamiątek ( I, II piętro szkoły)

Poczęstunek


Joomla templates by a4joomla