header.jpg

 

goralogotyp

 

owidz

 

1. Informacje o projekcie w Technikum w Owidzu

2. Regulamin rekrutacji

3. Oświadczenie - Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 4. Oświadczenie - Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

5. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

6. Deklaracja uczestnictwa

Nabór do projektu
„Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”

2021 r.

Informacje o projekcie

 1. Projekt pt. „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim” jest realizowany przez Powiat Starogardzki
  z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa
  3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej) i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki
  i rynku pracy.
 3. Projekt jest skierowany do 1 000 uczniów i 36 nauczycieli z: Zespołu Szkół Ekonomicznych
  w Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum im. Gen. J. Hallera w Owidzu oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie z 4 branż kluczowych, tj.:
  1. ICT i elektronika,
  2. Środowisko,
  3. Transport, logistyka i motoryzacja,
 4. Termin realizacji projektu:01.10.2016 r.- 31.12.2021 r.
 5. 5.Biuro Projektu:Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd., ul. Kościuszki 17, 83–200 Starogard Gdański, pok. 310, tel. 58 767 35 79.
 6. 6.W ramach projektu odbędą się:
  1. staże i praktyki zawodowe (w tym każdy uczestnik otrzyma komplet odzieży roboczej, ubezpieczenie, refundację kosztów dojazdu). Ponadto opiekunowie stażystów
   i praktykantów będą mogli się ubiegać o refundację,
  2. zajęcia z doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) dla uczniów.

W celu ubiegania się o uczestnictwo w projekcie, należy złożyć komplet dokumentów: formularz zgłoszeniowy, deklaracje uczestnictwa, oświadczenie nr 1 oraz oświadczenie nr 2.

Miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim (Karolina Wysocka – koordynator, tel. 58 767 35 79) lub u Asystenta Szkolnego (Pani Alicja Bara).

Termin składania dokumentów: 22 marca - 9 kwietnia 2021 r.

 

Joomla templates by a4joomla