header.jpg


h1
Gen. Józef Haller
(1873 – 1960)

BIOGRAFIA:

Pochodził z patriotycznej rodziny. Jego ojciec walczył w powstaniu styczniowym, a dziadek w powstaniu listopadowym. Józef Haller po ukończeniu gimnazjum, wstąpił do szkoły wojskowej a następnie do Akademii Technicznej w Wiedniu na wydział artylerii. Po jej ukończeniu przez piętnaście lat służył w armii austriackiej gdzie dał się poznać jako osoba, która nie zapomniała o swoich polskich korzeniach przejawiając bardzo patriotyczną postawę. Ze służby odszedł w roku 1910, po czym poświęcił się pracy społecznej. Sytuację zmieniła I wojna światowa. W jej trakcie był jednym z dowódców Legionów Polskich.

W 1918 r. na znak protestu przeciwko postanowieniom traktatu brzeskiego, wraz z podległymi mu oddziałami przebił się przez linię frontu austriacko-rosyjskiego i połączył z polskimi formacjami w Rosji. Następnie udał się przez Murmańsk do Francji gdzie objął dowództwo nad tworzącą się Armią Polską we Francji. Na czele „Błękitnej Armii” powrócił do kraju w 1919 r. Jego oddziały wzięły udział w walkach polsko-ukraińskich w byłej Galicji. Powierzono mu dowództwo Frontu Pomorskiego, utworzonego w celu pokojowego i planowego zajęcia Pomorza, przyznanego Polsce na mocy ustaleń Traktatu Wersalskiego. 18 stycznia 1920 r. zajął Toruń, a 10 lutego dokonał  symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.

Brał udział w wojnie polsko -bolszewickiej. Między innymi bronił przedpola stolicy w trakcie Bitwy Warszawskiej, a także dowodził Frontem Północno - Wschodnim. Był członkiem Rady Obrony Państwa. W okresie międzywojennym zajmował się działalnością polityczną, harcerską i humanitarną. W czasie II wojny światowej był członkiem polskiego rządu emigracyjnego. Po 1945 r. pozostał na emigracji w USA i Wielkiej Brytanii.


ZWIĄZEK Z POMORZEM, STAROGARDEM GDAŃSKIM I OWIDZEM:

Postać generała Józefa Hallera jest doskonale znana na Pomorzu Gdańskim. Posiadał on również ścisłe związki z powiatem starogardzkim. Był to człowiek – symbol. Symbol powrotu Polski nad Bałtyk po ponad stu latach niewoli. Dowodząc polskimi oddziałami wojskowymi, które w 1920 r. obejmowały w posiadanie Wybrzeże, generał Haller odwiedził Starogard.

h2

Pierwszą polską miejscowością, do jakiej wkroczyły oddziały pod jego dowództwem, była wieś  Klonówka. Stamtąd udał się do stolicy Kociewia, do której zawitał 4 lutego 1920 roku. Był radośnie witany przez polską ludność, która uważała go za wyzwoliciela spod pruskiego jarzma.

Ponownie Józef Haller odwiedził Starogard w 1931 roku.  O tym, jak bardzo był tu popularny, świadczy fakt, że gdy generał przybył do Starogardu, to miejscowa ludność nie pozwoliła mu przejechać bryczką drogi od dworca kolejowego do Ratusza. Pełni zapału starogardzianie wyprzęgli konie, wzięli powóz na ramiona i dopiero w taki sposób nasz patron dotarł na miejski rynek. W 1935 roku Józef Haller przybył do naszego miasta ponownie. Okazją ku temu były zawody strzeleckie i festyn, który odbywał się w Domu Bractwa Kurkowego, czyli tzw. Strzelnicy. Kilkakrotnie odwiedzał również Kazimierza Hącię, wspomnianego ministra i właściciela majątku ziemskiego w Owidzu.

 

WZÓR DLA MŁODZIEŻY ZSP W OWIDZU:

Generał Haller jest wspaniałym wzorem do naśladowania dla młodzieży naszej szkoły. Był związany z miejscowością, w której położona jest placówka, ale przede  wszystkim posiadał liczne osiągnięcia i przymioty osobiste, które sprawiły, że został zaliczony w poczet wielkich Polaków. To właśnie one zadecydowały o wyborze tej  postaci na patrona przez  społeczność szkolną w Owidzu.

h3

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI PRZYGOTOWANEJ PRZEZ UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY:

 

 


 

Joomla templates by a4joomla