header.jpg

HISTORIA SZKOŁY


h1a1 września 2002 roku w powiecie starogardzkim rozpoczęła pracę nowa placówka szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz równolegle ponadpodstawowego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu powstał z połączenia dwóch szkół -  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, który mieścił się w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Chojnickiej oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Owidzu.

Dyrektorem szkoły została Marzena Waśkowska, a wicedyrektorami Ireneusz Osowicki oraz Jacek Hofman. Do nauki oraz ćwiczeń praktycznych wykorzystywano od pierwszego dnia nowego roku szkolnego zarówno bazę lokalową szkoły w Owidzu, jak również pracownie w budynku dawnego ZSTiO oraz zgromadzone przez obie placówki materiały dydaktyczne.


Duże znaczenie dlah2a kształtowania się wizerunku nowej szkoły miał rok szkolny 2002/2003. Wiele wydarzeń które miały miejsce właśnie wtedy (autorstwa zarówno nauczycieli, jak i uczniów szkoły) weszło do długoletniej tradycji i realizowanych jest aż do dzisiaj. Przykładem tego niech będzie konkurs stołów bożonarodzeniowych, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, udział w akcji Sprzątanie świata, Dzień Języków obcych czy Dzień Ziemi.


W roku szkolnym 2003/2004 miało miejsce doniosłe wydarzenie – poświęcenie sztandaru szkoły.

W odstępie dwóch miesięcy odbyły się dwa interesujące spotkania – pierwsze z marynarzami ORP „Czernicki”, którzy wrócili z misji pokojowej w czasie wojny w Iraku, drugie z pracownikami Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, dotyczące Grodziska w Owidzu.

h4
Od roku 2007/2008 szkoła odstąpiła od naboru do klas liceum profilowanego. Oprócz trzech klas liceum ogólnokształcącego młodzież rozpoczęła naukę w 2 klasach technikum informatycznego, klasie technikum żywienia i gospodarstwa domowego oraz nowym, zarazem jedynym w powiecie, technikum hotelarstwa.   

h3a

  d

 


Poci
ągnęło to za sobą duże inwestycje w zakresie organizacji kolejnych specjalistycznych pracowni do nauczania zawodu. Dzięki darowiźnie MEN wyposażono centrum multimedialne przy bibliotece szkolnej. Również w ramach programu MEN założono w szkole monitoring. Doposażona została kuchnia i pracownia gastronomiczna. Ze środków programu edukacyjnego zakupiono sprzęt sportowy o dużej wartości. Dodatkowo wymieniono okna w salach lekcyjnych  w internacie, a także zagospodarowano tereny zielone wokół szkoły.

c


W roku szkolnych 2009/2010 otwarto nowy kierunek – technikum geodezyjne.
h5W roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach pierwszych rozpoczęli już tylko przyszli technicy, wśród n ich uczniowie nowego kierunku – technikum obsługi turystycznej.  Zmieniał się też wizerunek samej szkoły za sprawą kolejnych remontów i udoskonaleń.
            h6  h7

W 2011 uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu przystąpili do realizacji projektu w ramach unijnego programu „Comenius”.

h8

Obecnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu uczniowie kształcą się w technikach o następujących specjalnościach:
•    Technik informatyk
•    Technik geodeta
•    Technik hotelarstwa
•    Technik ochrony środowiska
•    Technik obsługi turystycznej
•    Technik żywienia i usług gastronomicznych.

ZSP dzisiaj:


Joomla templates by a4joomla