header.jpg
Przykładowe wzory opisu bibliograficznego stosowanego w bibliografii załącznikowej

(PN-ISO 690. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma,struktura. 2002)


Elementy obowiązkowe opisu zostały zaznaczone pogrubioną czcionką
Opis bibliograficzny książki napisanej przez 1, 2 lub 3 autorów

Krzyżanowski Julian, Historia literatury polskiej. Wyd. 5. Warszawa: Państowy Instytut Wydawniczy, 1979. ISBN 83-06-00213-X

Opis bibliograficzny pracy zbiorowej wydanej pod redakcją

Okresy literackie. Pod red. Jana Majdy. Wyd. 5 nowe, zm. i uzup. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 1994. ISBN 83-86050-04-7

Opis bibliograficzny fragmentu książki

Pelc Janusz, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu. Warszawa: Czytelnik, 1984. ISBN 83-07-00989-8. Metamorfozy twórców i ich pisarstwa, s. 231-346

Opis bibliograficzny fragmentu pracy zbiorowej wydanej pod redakcją

Wilkoń Aleksander, Średniowiecze. W: Okresy literackie. Pod red. Jana Majdy. Wyd. 5 nowe, zm. i uzup. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 1994. ISBN 83-86050-04-7, s.17-48

Opis bibliograficzny utworu zaczerpniętego z antologii

Tuwim Julian, Matka. W: Wiersze polskich poetów współczesnych : antologia. Wybór Ryszard Matuszewski. Wyd. 4 rozsz. Warszawa: WSiP, 1981. ISBN 83-02-00498-7, s. 23-24

Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie

Wald Matthew L., Góra śmieci. „Świat Techniki” 2005 nr 2 s. 30-33

Recenzja w czasopiśmie

Lepianka Maciej, I w nastepnym dniu. Warszawa 1996. Rec. Krzysztof Lipka, Granica realizmu i fantazji. „Nowe Książki” 1977 nr 7 s. 48

Wywiad

Pazira Nelofer : Słońce znów wschodzi. Rozmowę przeprowadziła Ewa Zadrzyńska. „Twój Styl” 2002 nr 4 s. 88-92

Dokument elektroniczny

Słowniki PWN [CD-ROM]. Edycja 2003 Wersja 1.1. Warszawa : Pro-Media CD, 2002. Słownik poprawnej polszczyzny

Artykuł z dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Internecie

Elementy opisu:
Autor artykułu, Tytuł Artykułu. W: Tytuł dokumentu macierzystego (książki, bazy danych, czasopisma) [online]. Data dostępu. Dostępny w Word Wide Web: http://www>

Mikołuszko Władysław, Były dwa gatunki człowieka. W: "Gazeta Wyborcza"[online]. 27.04.2004 [dostęp 27 kwietnia 2004]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.serwisy.gazeta.pl/nauka/1.34148,2359844.html

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY

Reprodukcja obrazu (rzeźby, dzieła architektury)

Velasquez Diego, Infantka Małgorzata [il.] W: Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 1986. ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI.

Film

Reż. Ryszard Ber, Cudzoziemka [film]. Warszawa: AGF, 1986 [1 kas. wiz. VHS]

Dokument dźwiękowy

Bach J. S., Brandenburg Concertos [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Pomaton EMI, 1999 [1 płyta CD]

Pawlikowska - Jasnorzewska Maria, Wiersze [Dokument dźwiękowy]. Warszawa : Polskie Nagrania, 1988 [1 taśma magnet.]

Joomla templates by a4joomla