Drukuj

logotypy
PRACODAWCO!!!!
PRZYJMIJ UCZNIA NA STAŻ LUB NA PRAKTYKĘ

Powiat Starogardzki poszukuje pracodawców chętnych do przyjęcia ucznia na praktykę zawodową lub staż zawodowy, organizowany w ramach projektu pn. „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Poszukiwani są pracodawcy, którzy chcą przyjąć ucznia na praktykę lub staż w okresie czerwiec- październik 2018 rok, w następujących zawodach:

Szkoła Zawód, w którym będzie odbywana praktyka/staż Liczba uczniów mogących wziąć udział w stażach/praktykach
Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Technik informatyk – staż 55
Technik logistyk - staż 60
Technikum im. Gen. J. Hallera w Owidzu Technik elektronik - staż 23
Technik teleinformatyk - staż 23
Technik mechatronik - staż 2
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie Technik hodowca koni - staż 12
Technik rolnik - staż 22
Technik agrobiznesu - staż 3
Technik architektury krajobrazu - staż 6
Technik weterynarii - staż 34
Zespół Szkół Zawodowych im mjr H. Dobrzańskiego w Starogardzie Gdańskim (Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Technikum) Technik mechanik - staż 18
Mechanik pojazdów samochodowych - praktyka 21
Stolarz – praktyka 9

Organizacja praktyk zawodowych/staży zawodowych:

 1. Praktyki zawodowe/staże zawodowe realizowane będą zgodnie z obowiązującymi programami praktyk/staży odrębnymi do każdego zawodu (stanowiącymi załączniki do niniejszego ogłoszenia), które będą następnie zindywidualizowane w trakcie realizacji praktyki/stażu u każdego pracodawcy.
 2. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w programach praktyk/staży, aby dopasować program do wymagań zakładu pracy.
 3. Liczba godzin dla każdej praktyki/stażu wynosi 150 h.
 4. Termin realizacji: czerwiec – październik 2018 r.
 5. Praktyki/staże odbywać się będą w dni wolne od nauki, po szkole i w weekendy, zgodnie z godzinami pracy przyjętymi u danego pracodawcy, między godziną 6.00 a 22.00.
 6. Liczba godzin pracy w ciągu dnia nie może przekroczyć 8 w ciągu dnia pracy, 7 w przypadku osoby niepełnosprawnej, a 6 w przypadku osób poniżej 16 roku życia.

Obowiązki pracodawcy:

 1. zapewnienie odpowiedniego stanowiska pracy Uczestnikowi, wyposażonego w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze techniczne,
 2. przeszkolenie Ucznia na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy praktyka/staż,
 3. nadzór nad przebiegiem praktyki/stażu,
 4. wydanie Uczestnikowi - niezwłocznie po zakończeniu praktyki/stażu - dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki/stażu
 5. przydzielenie praktykantowi/stażyście opiekuna. Na jednego opiekuna nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 praktykantów/stażystów. Do zadań opiekuna praktykanta/stażysty należy w szczególności określenie celu i programu praktyki/stażu (we współpracy z Asystentem Szkolnym), nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem praktyki/stażu oraz udzielanie Uczestnikom informacji zwrotnej w trakcie realizacji praktyki/stażu oraz po jej/jego zakończeniu. Z racji wypełniania dodatkowych obowiązków Opiekunowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości do 10% jego pensji zasadniczej za realizację 150 godzin praktyki/stażu – na jednego opiekuna nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 Uczestników.
 6. Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktykanta/stażysty w kwocie maksymalnie 500 zł. W kwocie refundacji zawiera się kwota brutto dodatku oraz wszystkie opłacone przez Podmiot przyjmujący składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stanowiące koszt Pracodawcy, w wysokości wynikającej wyłącznie z przyznanego dodatku.

Pracodawcy chcący przyjąć uczniów na staże i praktyki proszeni są o złożenie wypełnionego druku Formularza Zgłoszeniowego Stażu/Praktyki w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański, na parterze w puncie informacyjnym (pok. 09).

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdują się w Regulaminie udziału w praktykach zawodowych/stażach zawodowych w ramach projektu „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich, tel. 58 767 35 78, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA (PROGRAMY STAŻY DLA ZAWODÓW):

 1. FORMULARZ ZGLOSZENIOWY.pdf
 2. FORMULARZ ZGLOSZENIOWY.docx
 3. PROGRAM - technik mechatronikpdf
 4. PROGRAM - technik elektronik.pdf
 5. PROGRAM - technik teleinformatyk.pdf
 6. Regulamin uczestnictwa.pdf
 7. TREŚĆ POWYŻSZEGO OGŁOSZENIA.pdf