header.jpg

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego

 1. – złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 2. do godz. 1500 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 3. do 10 lipca 2020r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 4. 13 lipca 2020r. –podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;
 5. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia ukończenia szkoły podstawowej i , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 6. 6)do 14 lipca 2020r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie
 7. 21 lipca 2020r. do godz. 1400 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 8. 21 lipca 2020r. – dyrektorzy szkół ponadpodstawowych wywieszają informację o wolnych miejscach w szkołach Ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych Powiatu Starogardzkiego;
  1. postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym;
  2. do 27 lipca 2020r. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej w postępowaniu uzupełniającym i weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków;
 9. do 16 sierpnia 2020r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  1. 17 sierpnia 2020r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym;
 10. 10)do 18 sierpnia 2020r.wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie
 11. 11) w postaci przedłożenia ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  1. 24 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

Joomla templates by a4joomla