header.jpg

załącznik nr 4 do regulaminu

udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro

Protokół

rozeznania cenowego

zamówienia, o wartości przekraczającej 15 000 do 30 000 euro

1. W dniu 02.12.2019r. w celu udzielenia zamówienia na dostawę pelletu opałowego przeprowadzono rozeznanie cenowe poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.technikumowidz.pl zapytania cenowego.

2.  W terminie do dnia 17.12.2019 r. do godziny 09:00 stwierdzono 46 odsłon na stronie   internetowej.

Do udziału w zamówieniu oferty przedstawiły nstp. firmy:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena netto za tonę Cena brutto za tonę Uwagi
1.

SYLVA Sp. z o.o.

83-441 Wiele

Ul. Kościerska 2

694,00 zł 853,62 zł  
2.

Węglopasz”sp.z o.o.

60-648 Poznań

ul. Piątkowska 149/6

698,00 zł 858,54 zł  
3.

F.H.U.”JUSTYNA”

82-522 Sadlinki

Olszanica 2

718,65 zł 883,94 zł  

4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej
W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy SYLVA Sp. z o.o. w Wielu, oferent przedstawił najkorzystniejszą cenę za tonę.

Owidz, 17.12.2019 r.

Zatwierdzam

Dyrektor szkoły

 Mgr Marzena Waśkowska

Joomla templates by a4joomla