Drukuj

Informacje ogólne
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

egzamin2

Ogłoszenia Technikum im. gen Józefa Hallera w Owidzu:

  1. Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Technikum w Owidzu - czerwiec 2018
  2. Komunikat
  3. Z ogłoszeń CKE
  4. Harmonogram egzaminów zawodowych na rok 2018
  5. Harmonogram realizacji zadań przeprowadzania i organiazcji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2017 -2018

Ogłoszenia CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ:

  1. Dostosowania (egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)
  2. Informacja o sposobie organizacji egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2017-2018
  3. Komunikat - przybory dopuszczone do użytku w czasie etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  4. Komunikat - przybory dopuszczone do użytku w czasie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie