Drukuj

Informacje ogólne

Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu jest uczestnikiem projektów unijnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim.
Dzięki tym projektom wzbogacamy bazę dydaktyczną szkoły i stwarzamy lepsze warunki dla uczniów do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.
Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące realizowanych projektów.

info1

info2