Drukuj
Pliki do pobrania:
 
- kalendarz roku szkolnego
- harmonogram praktyk

- wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- terminy wystawienia ocen przewidywanych i końcoworocznych
- przydział wychowawstw
- terminarz wywiadówek

- godz. pracy specjalistów