Drukuj

17 grudnia

Ogólnopolski Dzień

Rozmów Twarzą w Twarz

rozmowa

 

Rozwój techniki i cyfryzacji znacząco ułatwił nam komunikację. Codziennie korzystamy z telefonu, maila, komunikatorów i mediów społecznościowych pozostając w kontakcie z ogromną liczbą osób dostępnych bez względu na odległość geograficzną. Mamy mnóstwo znajomych, zdajemy relację z wydarzeń dnia codziennego, z ważnych i błahych spraw. Rzadko jednak zastanawiamy się, czy te nasze „cyfrowe” kontakty z ludźmi są w pełni wartościowe, czy dają nam poczucie bliskości i porozumienia, czy nie brakuje nam rozmów twarzą w twarz. Bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem to przecież nie tylko słowo, to również dźwięk, intonacja, gest, wyraz twarzy, dotyk. Mowa ciała jest przecież starszą niż słowa formą komunikacji i stanowi aż 65% wszystkich informacji, ton i intonacja – 30%, a tylko 5% komunikatu wypowiadamy poprzez słowa.

Kilkanaście lat temu po raz pierwszy ogłoszono Ogólnopolski Dzień Rozmów Twarzą w Twarz, byśmy świadomie tego dnia telefon, mail lub post zastąpili spotkaniem i bezpośrednią rozmową z przyjacielem. Jesteśmy przecież istotami społecznymi, a skuteczne i satysfakcjonujące porozumiewanie się wpływa na podtrzymywanie harmonijnych związków i realizowanie swoich celów życiowych. Zacznijcie więc od tego dnia i próbujcie każdego następnego budować częstsze bezpośrednie relacje z ludźmi. Poniżej zamieszczam spis polecanych książek dostępnych w bibliotece szkolnej, których lektura może Wam pomóc w doskonaleniu swoich umiejętności w kontaktach międzyludzkich na płaszczyźnie osobistej i zawodowej.